Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.

2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi   uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

3. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

4. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres sklep@alejasno.pl.

5. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeszowa:

 

Lp./Firma/Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1.

P.P.H.U. "KORDIAN" STACJA RESGAZ TOMASZ NOWAK

Al. Armii Krajowej 42

35-307 Rzeszów

al. Armii Krajowej 42

35-307 Rzeszów

2.

F.U.H. „EKO-TOP” Sp. z o.o.

ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

ul. Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

3.

P.H.U.P. „KWR” Krzysztof Werelusz

ul. Słocińska 253

35-330 Rzeszów

ul. Słocińska 253

35-330 Rzeszów

4.

STENA RECYCLING Sp. z o.o.

Oddział w Siemianowicach Śląskich

Zakład Rzeszów

Zabajka 365,

36-060 Głogów Młp

Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj

close Koszyk
close Koszyk

New Account Register

Masz już konto?
Zaloguj się. lub Resetuj hasło